Sistemas iKanguro neix com a conseqüència de la preocupació que genera la manca d'identificació d'una persona en cas de pèrdua, ja es tracti d'un menor o d'una persona gran.

Després d'analitzar-ho durant molt de temps, hem desenvolupat iKanguro®, amb l'objectiu de donar suport a la gestió educativa en la realització d'activitats extraescolars i lliures, així com als centres d'educació especial i residències de gent gran.

Som un equip de professionals, amb una trajectòria de més de 20 anys d'experiència demostrada en gestió comercial i d'empresa, màrqueting empresarial, enginyeria informàtica, tecnologia i disseny, exercint aquests funcions tant a empreses públiques com privades.

Tot això ens avala a l'hora d'oferir un servei de qualitat amb totes les garanties imprescindibles en el suport als centres.