Sistemas iKanguro, en compliment amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informa als seus clients que les seves dades personals no seran utilitzades amb fins comercials ni cedides a tercers sense autorització expressa de les persones afectades.

Els clients de Sistemas iKanguro podran en tot moment exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Sistemas iKanguro ha adoptat les mesures necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, tenint en compte el tipus de dades personals tractades, amb l'objecte d'evitar, en la mesura del possible i sempre segons l'estat de la tècnica, l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Sistemas iKanguro no cedeix dades de caràcter personal sense el consentiment exprés dels seus titulars, que haurà de ser concedit en cada ocasió, sent només cedits amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l'usuari o client.

Les dades recollides en totes les comunicacions privades entre Sistemas iKanguro i els seus clients seran tractades amb absoluta confidencialitat. Sistemas iKanguro es compromet a l'obligació de secret de les dades de caràcter personal, al seu deure de guardar-los i adoptar totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat.

A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si, aquella que aquestes acordin que té tal naturalesa, o la que simplement versin sobre el contingut d'aquesta informació. La visualització de dades a través d'Internet, no suposarà l'accés directe a les mateixes, excepte consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió.

Sistemas iKanguro es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades amb l'objecte d'adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o tècniques, així com per decisions corporatives estratègiques, amb efectes de la data de publicació d'aquesta modificació en la pàgina web de Sistemas iKanguro.

Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts a la nostra web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola.

Els usuaris de la nostra web són conscients de tot l'exposat i ho accepten voluntàriament.